VORST
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Anderlecht | Sint-Gillis | Elsene | Ukkel | Drogenbos | Sint-Pieters-Leeuw |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Statistiek Vorst


Geografisch(1)
Oppervlakte: 6.20 km²

Bevolking(2)
Aantal inwoners: 47426
Aantal huishoudens: 22496
Aantal vreemdelingen: 12420
Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²): 7649.35
Leefruimte per inwoner (aantal m² per inwoner): 130.73


Werkgelegenheid(2)
Aantal werkzoekenden (juni 2004): 3396
Aantal oudere werklozen (mei 2004): 776

Financiën(4)
Aanvullende belasting op de personenbelasting (2004): Geen gegevens beschikbaar
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (2004): Geen gegevens beschikbaar

Huisvesting(3)
Gemiddelde prijs bouwgrond per m² (2003): 113,62 euro bij 11,31a

Verkeer en vervoer
Aantal ingeschreven voertuigen (3): 23784
Aantal verkeersongevallen per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): Gegevens enkel beschikbaar voor Vlaanderen
Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): Gegevens enkel beschikbaar voor Vlaanderen

Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Bij het vergelijken van gegevens is echter enige voorzichtigheid geboden, de gemiddeldelde grondprijs bijvoorbeeld geeft de gemiddelde prijs weer van alle verkochte bouwgronden, groot en klein. Aangezien kleine gronden over het algemeen duurder zijn kan het zijn dat gemeenten waar veel kleine gronden verkocht worden een hoge gemiddelde prijs hebben.

Bronnen
De gegevens weergegeven op deze pagina zijn afkomstig van:
(1) NIS - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(2) ECODATA, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(3) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Planning en Statistiek
(4) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
De gegevens op deze pagina worden regelmatig aangepast, toch is het mogelijk dat de meest recente cijfers nog niet opgenomen zijn. Gelieve hiervoor de bronnen (onderaan deze pagina) te raadplegen.

Lokaal.be - Officiele websites
1 - Vorst

Nationaal.be - Statistiek
- Ecodata
- Administratie Planning en Statistiek
- Iristat
- Nationaal Instituut voor de Statistiekcontact - lokaal.be - nationaal.be